Wie zijn we

Ons site-adres is: https://solarcentriczeeland.nl.

Privacy beleid.

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op ieder gebruik van of op alle bezoeken aan de website van Solar Centric Zeeland BV, daaraan gerelateerde sociale media activiteiten van en/of overeenkomsten tussen de gebruiker (“u”) en Solar Centric Zeeland BV (“wij”). Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren op welke wijze door Solar Centric Zeeland BV persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

Uw persoonlijke gegevens verzamelen.

Als we persoonlijke gegevens van u nodig hebben om contact met u op te
nemen om op uw verzoek informatie te kunnen verstrekken of een afspraak
te kunnen maken, of het eventueel aanvragen van nieuwsbrieven per
e-mail, vragen wij u om deze gegevens:

*    (Achter)naam

*    Adresgegevens

*    E-mail

*    Telefoon -en/of mobielnummer

*    Specifieke informatie m.b.t. het uit kunnen brengen van een offerte

Er kunnen bepaalde gegevens over uw bezoek aan de website worden
verzameld, zoals de naam van de internetprovider en het IP-adres
(Internet Protocol) dat u gebruikt voor toegang tot internet, de datum
en tijd waarop u de website bezoekt, de pagina’s van de website die u
bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks met
onze website bent verbonden. Deze gegevens worden gebruikt om de website
te verbeteren, trends te analyseren en de website goed te kunnen
beheren.

Voor support aan/voor onze klanten kunnen wij incidenteel ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

*    IP-adres;

Verwerkingsdoelen en grondslag

Solar Centric Zeeland BV verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

*     Persoonlijk adviesgesprek bij u aan  huis en het maken van de afspraak daartoe

*     Verstrekken van een geadresseerde persoonlijke offerte;

*     Afhandelen van uw betaling;

*    Registreren bij SolarEdge Monitoringportaal voor inzage in uw eigen PV systeem

*    Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

*     Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

*     Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Solar Centric Zeeland BV neemt geen op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Wij zullen al uw gegevens verwijderen 5 jaar na het verlopen van de garantietermijn van de door u bij ons aangeschafte producten of diensten
of 5 jaar nadat u uw service bij een andere partij heeft ondergebracht.

Solar Centric Zeeland BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, Solar Centric Zeeland BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiliging doeleinden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zoals beschreven in de AVG-wetgeving . Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door Solar Centric Zeeland BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te
sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw
toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Solar Centric Zeeland BV.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken, op uw
verzoek.

Solar Centric Zeeland BV wil u er ook op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit
Persoonsgegevens.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen

Solar Centric Zeeland BV  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  info@solarcentriczeeland.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Mogelijk wordt deze privacyverklaring af en toe bijgewerkt. In dat geval wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt,
gewijzigd. Als deze privacyverklaring op belangrijke punten wordt gewijzigd, waarschuwen we u door een opvallende melding op de
introductiepagina van onze website te plaatsen of door u rechtstreeks een melding toe te sturen. We raden u aan om deze privacyverklaring
regelmatig opnieuw te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens die we verzamelen beveiligen. Door
de dienst te blijven gebruiken gaat u akkoord met deze hernieuwde privacyverklaring en eventuele updates.

Bezwaar maken?

Mochten we uw gegevens niet gebruiken zoals u hebt bedoeld horen we het graag.
Dit kan via een mail naar info@solarcentriczeeland.nl of u kan dit melden bij de autoriteit persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Versie 2.5 | Solar Centric Zeeland BV | januari 2024

Contactgegevens:
 

Solar Centric Zeeland B.V.
Gildeweg 17E
4383 NH Vlissingen
Tel: +31 (0)118 85 14 59
 

KvK: nr.: 58727388
BTW: NL001475872.B.17

info@solarcentriczeeland.nl | www.solarcentriczeeland.nl